Pojištění zásilek

Pojištění přepravy zásilek je určeno především pro vlastníky zásilek a pro zasilatele obstarávající přepravu zásilek. Zásilky je možné pojistit po celou dobu přepravy pro případ poškození, zničení nebo pohřešování, které je způsobeno jakoukoliv nahodilou událostí, nebo v rozsahu vyjmenovaných pojistných nebezpečí jako je např. požár, zemětřesení, potopení lodi či havárie dopravního prostředku, nebo pouze v rozsahu vybraných pojistných nebezpečí dle požadavku klienta. 

Pojištění je možné sjednat i proti škodám způsobených přirozenou povahou zásilky, jako je např. vnitřní zkáza (působení povětrnostních vlivů, plíseň, hniloba, rez, únik tekutin), úbytek hmotnosti či objemu, následky negativní činnosti živočichů apod.

Příklady pojistných rizik:

 • Živelní škody, přírodní katastrofy (povodně, údery blesku, vichřice, krupobití apod.)
 • Nehody dopravních prostředků přepravujících zásilku (autohavárie, vykolejení vlaků, zřícení letadel, havárie lodi apod.)
 • Odcizení (krádež, loupež)
 • Škody způsobené při nakládce/vykládce zboží a manipulací se zásilkou
 • Náklady společné havárie
 • Vandalismus

Odpovědnost silničního dopravce

Pojištění odpovědnosti dopravce je určeno společnostem, které provozují nebo zprostředkovávají vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu.

Příklady pojistných rizik:

 • Poškození zboží při nakládce a vykládce
 • Škody na přepravovaném rychlokazitelném zboží (ovoce, potraviny, mražené výrobky)
 • Škody na přepravovaných použitých strojích a zařízeních či nadrozměrných nákladech
 • Škody na přepravovaném zboží v důsledku prodlení
 • Pojištění kabotáže
 • Zvláštní zájem na dodání dle čl. 26 Úmluvy CMR
 • Odpovědnost za plnou hodnotu zásilky dle čl. 24 Úmluvy CMR

Příklady z pojištění odpovědnosti silničního dopravce:

 • Poškození zboží v důsledku dopravní nehody, havárie vozidla, prudkého brzdění
 • Poškození zboží v důsledku poruchy chladicího zařízení
 • Poškození plachty, protržení či navlhnutí obalu přepravované věci
 • Vloupání do nákladového prostoru či odcizení zboží

 

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Pojištění je určeno dopravním společnostem provozujícím vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, kteří mají zákonnou povinnost prokazovat svou finanční způsobilost k řádnému provozování silniční dopravy dle § 4a zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě. Finanční způsobilost se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků a provozním kapitálem a rezervami, vychází se z evidence nahlášených vozidel u Dopravního úřadu. Alternativou prokázání způsobilosti, která není tak finančně náročná, je „Smlouva o ručení“ uzavřená s pojišťovnou. Pojištění se vztahuje na závazky pojištěného neuhrazené z důvodu jeho platební neschopnosti (tzn. neschopnost finančně zajistit řádné zahájení a/nebo provozování silniční dopravy). Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy. Trvání finanční způsobilosti prokazuje dopravce příslušnému Dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího. Jestliže dopravce finanční způsobilost místně příslušnému Dopravnímu úřadu neprokáže, bude mu v rámci správního řízení odebrána koncese opravňující ho k provozování výše uvedené dopravy.

.

Zeptejte se...

Jméno *
Kontakt *

Všechny údaje označené * je nutné vyplnit.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.


int(1)

Aktuality

 • Sjednání cestovního pojištění rychle a pohodlně

  23.9.2021

  Prostřednictvím odkazu CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ON-LINE je nyní možné sjednat cestovní pojištění se slevou až 20% od ČSOB pojišťovny a.s. i pro případ COVID-19. 

 • Exkluzivní produkt - pojištění dronů

  23.9.2021

  Nabízíme exkluzivní produkt Pojištění BEZPILOTNÍCH LETADEL , tzv. dronů. Více informací zde.

Jsme členy

Pofin s.r.o. je členem RENOMIA NETWORK - největší sítě pojišťovacích makléřůČeské republice.

dolní panel - vždy jako poslední článek!!!