Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti podnikatelů a právnických osob

Pojištění kryje škodu či újmu, způsobenou pojištěným v důsledku jeho podnikatelské činnosti, tedy způsobenou činností jako takovou, vadným výrobkem, poskytnutou službou, škodu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem, škodu na věcech zaměstnanců, apod. Škoda se hradí až do výše sjednaného limitu plnění. Pro některé obory nebo činnosti existují specializované produkty

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem a stažením výrobku z trhu

Pojištění vhodné nejen pro výrobce finálních výrobku zahrnuje újmu na mejetku životě nebo zdraví, finanční škody, regesivní pohledávky ze strany zdravotních pojišťoven, náklady spojené s právním zastoupením a dalšní náklady vč. souvisejících se stažením výrobku z trhu (náklady na dopravu, přetřídění/sorting, přezkoušení).  

Pojištění profesní odpovědnosti

Jedná se pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě škodu v souvislosti s profesní činností, které je pro určené profese ze zákona povinné. Jedná se zejména o činnosti charakteru duševní práce (např. advokáti, architekti, lékaři, autorizovaní inženýři, daňoví poradci, auditoři, účetní, pojišťovací agenti a makléři apod.).

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního nebo jiného orgánu společnosti (D&O)

Z pojištění se hradí škody způsobené třetí osobě porušením povinnosti vyplývající z postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo manažera obchodní společnosti, družstva a případně také dalších typů společností, v nichž členové statutárních orgánů pověření obchodním vedením společnosti a zastupováním společnosti navenek odpovídají bez ohledu na zavinění celým svým majetkem za škodu, kterou společnosti nebo třetím osobám způsobí porušením svých zákonných nebo smluvně převzatých povinností.

Odpovědnost člena statutárního orgánu je:

 • Objektivní (odpovědnost bez ohledu na zavinění) 
 • Osobní a neomezená - (neomezeně celým svým majetkem)
 • Solidární (členové orgánů společnosti odpovídají společně a nerozdílně - odpovědnost nelze ze zákona omezit)

.

Zeptejte se...

Jméno *
Kontakt *

Všechny údaje označené * je nutné vyplnit.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.


int(1)

Aktuality

 • Sjednání cestovního pojištění rychle a pohodlně

  23.9.2021

  Prostřednictvím odkazu CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ON-LINE je nyní možné sjednat cestovní pojištění se slevou až 20% od ČSOB pojišťovny a.s. i pro případ COVID-19. 

 • Exkluzivní produkt - pojištění dronů

  23.9.2021

  Nabízíme exkluzivní produkt Pojištění BEZPILOTNÍCH LETADEL , tzv. dronů. Více informací zde.

Jsme členy

Pofin s.r.o. je členem RENOMIA NETWORK - největší sítě pojišťovacích makléřůČeské republice.

dolní panel - vždy jako poslední článek!!!